GOOGLE TRANSLATE        Benvingut      Bienvenido   English  Welcome     Bienvenue     Willkommen     Bem-vindo     عربي     中文     日本語  
Inicio  
Si vols rebre el nostre Butlletí setmanal
Fes-te soci Col•labora amb la Fundació
Fundació: info@histocat.cat
EMAIL : Inicio
CLAU:  
  RSS   |   PUBLICITAT   |  CARRET DE LA COMPRA   |   COMANDES
Inicio
Portada          La Fundació          Enllaços          Serveis          Botiga Histocat          Club Histocat

Les investigacions
Art català
Descoberta catalana d'Amèrica
Els Àustries i Catalunya
Filosofia de la nació
Ibers. Fonament nacional
Memòria històrica
Palestra
Segle d'Or
1808

Seccions especials

Actualitat
Editorials
Qui és...?
Sabies que...?
Recomanacions
Club Histocat
Registra't

Edicions FEHC

Seleccions Histocat
  usuaris conectats ara mateix

Ruta El Laberint d'Horta. 16.09.12
Fruit de la col·laboració amb l'associació Emblecat, la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya us ofereix una ruta cultural pel Laberint d'Horta de...- Fes-te soci d'Histocat -

Ser soci de la Fundació d'Estudis Històris de Catalunya significa fer-hi donacions econòmiques que la Fundació destinarà a les activitats que li són pròpies: estimular la recerca, l'estudi i la promoció dels treballs sobre la història i la cultura dels Països Catalans, publicar treballs relacionats amb aquest objectiu i estimular-ne la seva divulgació.

D'acord amb la Llei de Mecenatge, les donacions a la Fundació donaran dret a practicar una deducció en la quota de l'impost sobre la renda del donador. Aquesta deducció serà del 25% de l'import dels donatius realitzats en el cas de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el 35% en el cas de l'Impost de Societats.

A més, el soci gaudirà de descomptes en el preu dels productes i serveis que la Fundació ofereix.

Així per exemple: les trameses per correu postal seran gratuïtes a partir de compres superiors a 10 € (en comptes de 25 € per a la resta de clients), etc.

 

  DADES de CONTACTE
Nom i Cognoms (o Raó Social):
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Telèfon de contacte:
NIF:
Correu electrònic:
DONACIONS
Donacions:

(Aportacions de 60 € anuals, 150 € anuals o una altra quantitat superior)
(Els pagaments es fan habitualment en 2 quotes anuals: març i octubre)

FORMES de PAGAMENT

Transferència bancària a favor de la Fundació (c/c 2100 3275 21 22 00076323)
o càrrec d'un rebut domiciliat al compte de l'interessat indicat a continuació:

Banc:
Oficina:
Dígit de control:
Compte Corrent:

 
 
En compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), La Fundació informa que les dades facilitades en aquest formulari quedaran incorporades en els fitxers automatitzats de la FEHC i seran tractades per aquesta entitat d'acord amb la legalitat vigent.

Amb l'enviament del formulari omplert a la FEHC, l'interessat atorgarà el seu consentiment perquè la FEHC pugui disposar de les seves dades personals per a la finalitat esmentada. Tanmateix, i d'acord amb l'article 6 de la LOPD, l'interessat pot revocar, prèvia sol·licitud justificada, el seu consentiment per al tractament de les dades personals. Per exercir aquest dret, cal que la persona interessada es dirigeixi mitjançant un correu electrònic a la següent adreça info@histocat.cat. El consentiment no té caràcter retroactiu.

Per la seva banda, la FEHC es compromet que les dades facilitades seran tractades de manera totalment confidencial i segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, a fi i efecte d'evitar accessos i tractaments no autoritzats. Així mateix, les dades tampoc no seran cedides a tercers ni utilitzades per a altres usos que no siguin estrictament els autoritzats.

Igualment, la FEHC i en compliment de l'article 5 de LOPD, li informa que la resposta a les preguntes del formulari són de caràcter facultatiu i que en qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, caldrà que adreci la seva reclamació al responsable del fitxer mitjançant un missatge de correu electrònic a l'adreça info@histocat.cat.
 


11 de Maig de 1258
Tractat de Corbeil
 dies d'ocupació francesa.

7 de novembre de 1659
Tractat dels Pirineus
 dies d'ocupació francesa.

11 de setembre de 1714
Capitulació de Barcelona
 dies d'ocupació espanyola.
 
Inici